menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
  • Odwiedziło nas: 93570 osób
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas..

Logo BIP

Rekrutacja

Jesteś tu: » Przedszkole nr 9 w Nysie » Rekrutacja

 

LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI NA ROK 2015/2016 DO GRUPY I:

 

NAUCZYCIELE:

 

 

LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI NA ROK 2015/2016 DO GRUPY II:

 

 

NAUCZYCIELE:

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK 2015/2016 III

 

NAUCZYCIELE:

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK 2015/2016 DO GRUPY IV:

 

NAUCZYCIELE:

 

 

 

 

 

LISTA  DZIECI 

ZAKWALIFIKOWANYCH  Z  I  KRYTERIUMLISTA  DZIECI

ZAKWALIFIKOWANYCH  Z  II  KRYTERIUM 

LISTA  DZIECI  NIEZAKWALIFIKOWANYCH 

LISTA  DZIECI 

ZAKWALIFIKOWANYCH 

KONTYNUUJĄCYCH 

WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE


 


 REKRUTACJA  DZIECI

 


Zapisy na rok szkolny 2015/2016 twać będą od 27.03.2015 roku do 10.04.2015 roku.

 

          Kryteria naboru , skład komisji rekrutacyjnej podane zostaną do publicznej wiadomości po uchwaleniu  przez Radę

   

          Miejską uchwały w sprawie naboru do przedszkoli na  rok szkolny 2015/16

       

 

 

!!! UWAGA ZMIANY !!!


 

1. Rodzice dzieci przyjętych w bieżącym roku szkolnym wypełniają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w terminie na 7 dni przed rekrutacją.

 

Deklaracja dostępna jest tutaj.


 

2. Rodzice kandydatów na przedszkolaków składają wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/ w 3 egzemplarzach / wraz z załącznikami, np.: zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców i inne wyszczególnione w III punkcie wniosku.

 

Wniosek dostępny jest tutaj.

 

 

3. Przebieg i terminy postępowania rekrutacyjnego- zostanie podany po 01 .03.2015

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

 

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

   

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

4.

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

5.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

6.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

7.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 4. Ustala się również dodatkowe kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola:


~ dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, prowadzą własną firmę, studiują lub uczą się w trybie dziennym;

~ dzieci, których rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

~ dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w danej placówce;

~ dzieci, których rodzice/opiekunowie wybrali przedszkole najbliższe miejsca zamieszkania lub pracy rodziców.


 

5. Uwaga! Data wpływu wniosku nie decyduje o kolejności przyjęcia dziecka do Przedszkola tylko kryteria punktowe.