menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
  • Odwiedziło nas: 119410 osób
  • Do końca roku: 326 dni
  • Do wakacji: 136 dni

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas..

Logo BIP

Rekrutacja

Jesteś tu: » Przedszkole nr 9 w Nysie » Rekrutacja

 

 

   

Zarządzenie Nr 42

Dyrektora Przedszkola nr 9 w Nysie


 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), w uzgodnieniu z Burmistrzem Nysy, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 9 w Nysie  na rok szkolny 2016/2017;

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

 

 

od 01.02.-29.02.br.

 

 

 

2

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

od 01.03 .2016r.

do 31.03.2016 r.

 

 

3

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego

01.04.2016 r.

 

4

Przekazanie drogą elektroniczną ,w celu weryfikacji

na adres  gzo@gzo.nysa.pl listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do danej placówki

11 kwietnia 2016 r

 

 

5

Podanie przez rodziców oświadczeń woli o wyborze jednego przedszkola

Do godz.15 w danym przedszkolu 15.04.2016 r.

 

 

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów 

 

 

18 kwietnia br.

 

 

 

   

7

Postępowanie uzupełniające

od 24 sierpnia do 28 sierpnia

 

 

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2016/2017.

 

                                                         Dyrektor Przedszkola nr 9

                                                                                                                                                                                                                                                          w Nysie

                                                                                                                                                                                                                                                 Elżbieta Tęczar

 


1. Rodzice dzieci przyjętych w bieżącym roku szkolnym wypełniają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania


przedszkolnego w danej placówce w terminie do 29 lutego 2016 
 
  2. Rodzice kandydatów na przedszkolaków składają wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/ w 2 egzemplarzach /

   wraz  z załącznikami, np.: zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców i inne wyszczególnione w III punkcie wniosku.

  3. Uwaga! Data wpływu wniosku nie decyduje o kolejności przyjęcia dziecka do Przedszkola tylk

   kryteria punktowe.


                                                   WNIOSEK DO POBRANIA JEST TU
                                               
                                                   Zarządzenie Burmistrza dotyczące rekrutacji
 

 

 

 

 

LISTA  DZIECI 

ZAKWALIFIKOWANYCH  Z  I  KRYTERIUM

 

Wg I kryterium zakwalifikowano dzieci :

 

1. Bochniarz Julia ur.03.11.2012 r

 

2. Byra Michał ur.16.07.2012 r.

 

3. Deskler Ewelina ur.27.11.2010 r.

 

4. Dziergas Patryk ur.14.01.2013 r.

 

5.Dziergas Dominik ur.11.08.2010 r.

 

6.Filipow  Maria ur.12.08.2012 r

 

7. Filipowicz Kamil ur.13.01.2012 r.

 

8. Kunicka Gloria ur.28.12.2011 r.

 

9. Kowalski Aleksander ur.29.10.2012 r.

 

10. Kluz Oliwier ur.10.06.2012 r.

 

11.Mazurek Kamil ur.10.06.2011 r.

 

12.Miarka Marcin ur.30.03.2011 r.

 

13.Poźniak Liliana ur.25.11.2010 r.

 

14.Raniszewski Oliwier ur.30.10.2010 r.

 

15. Sawicka Amelia ur 29.06.2012 r.

 

16.Wojna Weronika ur.14.05.2012 r.

 

 


LISTA  DZIECI

ZAKWALIFIKOWANYCH  Z  II  KRYTERIUM

 

Wg zdobytych punktów w II kryterium / alfabetycznie /

 

 

1. Akielaszek Martyna ur.06.12.2012 r.- 40 pkt

 

2. Bielecki Piotr ur.26.09.2012 r.- 40 pkt.

 

3. Bednarek Dominik ur.28.02.2012 r.- 40 pkt

 

4. Bogaliński Mikołaj ur.01.04.2012 r.- 40 pkt.

 

5. Brodziak Julia ur.01.10.2012 r.- 40 pkt.

 

6. Duława Oliwia ur.12.05.2012 r.- 40 pkt.

 

7. Dzierżak Mateusz ur.23.06.2012r. -40 pkt.

 

8. Filipek Amelia ur.02.12.2011 r.- 10 pkt.

 

9. Fujarczuk Milena ur.23.07.2012 r.-40 pkt.

 

10. Ganczarczyk Wojciech ur.15.02.2013 r- 40 pkt.

 

11.Kawka Wiktoria ur.03.03.2012 r.-40 pkt.

 

12.Koc Julia ur. 30.01.2013 r.-40 pkt.

 

13.Łęski Alan ur.24.01.2013 r.-40 pkt.

 

14.Nowak Igor ur.03.09.2012 r.- 40 pkt.

 

15.Osuch Antonina ur.29.08.2012 r.- 40 pkt.

 

16.Palimąka Konrad ur.26.11.2012 r.-40 pkt.

 

17.Pająk Antoni ur.01.12.2012 r.-10 pkt.

 

18.Pietrzak Oliwier ur.15.06.2012 r.-10 pkt.

 

19.Przypis Weronika ur.08.02.2012 r.-40 pkt

 

20. Rzepiak Barbara ur.07.02.2012 r.-40 pkt

 

21.Szczygieł Sebastian ur.21.05.2012 r- 40 pkt

 

22.Szpitalna Lena ur.07.01.2013 r.-40 pkt.

 

23.Ślusarz Aleksandra ur.02.12.2012 r.- 40 pkt.

 

24. Węgrzyn Julia ur.23.02.2012 r. – 40 pkt

 

25. Wiessala Thomas ur.14.12.2011 r.-40 pkt.

 

26.Zarusiński Maksymilian ur.04.02.2012 r. 40 pkt.

 

LISTA  DZIECI 

ZAKWALIFIKOWANYCH 

KONTYNUUJĄCYCH 

WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE

 

1.      Alberska Nadia

2.      Dratnal Aleksander

3.      Drozd Aleksander

4.      Droździk Martyna

5.      Dziedzic Michał

6.      Goryczka Laura

7.      Hajdasz Aleksandra

8.      Hajduk Tymoteusz

9.      Jaworska Julia

10.   Jordan Patrycja

11.   Jurkowski Tymoteusz

12.   Kasica Isabell

13.   Merda Karol

14.   Pamuła Franciszek

15.   Pietrzyk Radosław

16.   Piróg Franciszek

17.   Potoczak Michalina

18.   Radziak Jan

19.   Sanak Wiktor

20.   Sanak Wojciech

21.   Słanina Mateusz

22.   Szeptycka Lena

23.   Zielińska Natalia

24.   Zięba Vanessa

25.   Chrząstek Izabela

26.   Cisowska Nina

27.   Czepiel Szymon

28.   Fitas Oliwia

29.   Gąsiorek Mateusz

30.   Grzybowska Amelia

31.   Jakubowski Mateusz

32.   Kaczmarek Vincent

33.   Klimas Dawid

34.   Kozioł Piotr

35.   Ligus Wiktor

36.   Merda Wojciech

37.   Pindel Alicja

38.   Serba Adam

39.   Słanina Maksymilian

40.   Sowiński Wojciech

41.   Stasiak Wiktoria

42.   Stawik Katarzyna

43.   Sula Natalia

44.   Tomczyszyn Marcin

45.   Waligóra Wiktor

46.   Wieja Antoni

47.   Wilk Magdalena

48.   Woźniak Aleksandra

49.   Zając Judyta

50.   Mikołaj Sługocki

51.   Koczut Adam

52.   Mitera Klaudia

 

 


Utworzono 4 odziały przedszkolne


Grupa I ur.2012 ; ur.2013 r.

1. Akielaszek Martyna

2.Bielecki Piotr

3.Brodziak Julia

4. Bochniarz Ewa

5. Byra Piotr

6.Duława Oliwia

7.Dziergas Patryk

8.Dzierżak Mateusz

9. Filipow  Maria

10.Fujarczuk Milena

11.Gancarczyk Wojciech

12.Kawka Aleksandra

13.Koc Julia

14.Kowalski Aleksander

15.Kluz Oliwier

16.Łeski Alan

17.Nowak Igor 

18.Osuch Antonina

19.Palimąka Konrad

20.Pająk Antoni

21.Pietrzak Oliwier

22.Sawicka Amelia

23.Ślusarz Aleksandra

24.Szpitalna Lena

25.Kopcisz -Kręcichwost Damian

 

Grupa II

ur.2010

1.      Alberska Nadia

2.      Dratnal Aleksander

3.      Drozd Aleksander

4.      Droździk Martyna

5.      Dziedzic Michał

6.      Goryczka Laura

7.      Hajduk Tymoteusz

8.      Jaworska Julia

9.      Jordan Patrycja

10.   Jurkowski Tymoteusz

11.   Kasica Isabell

12.   Merda Karol

13.   Pamuła Franciszek

14.   Pietrzyk Radosław

15.   Piróg Franciszek *

16.   Potoczak Michalina

17.   Radziak Jan

18.   Sanak Wiktor *

19.   Słanina Mateusz

20.   Zielińska Natalia

21.   Zięba Vanessa

 

 

Grupa III

1.Chrząstek Izabela

2.Cisowska Nina

3.Czepiel Szymon

4.Fitas Oliwia

5.Gąsiorek Mateusz

6.Grzybowska Amelia

7.Jakubowski Mateusz

8.Kaczmarek Vincent

9.Klimas Dawid

10.Kozioł Piotr

11.Ligus Wiktor

12.Merda Wojciech

13.Pindel Alicja

14.Serba Adam

15.Słanina Maksymilian

16.Sowiński Wojciech

17.Stasiak Wiktoria

18.Stawik Katarzyna

19.Sula Natalia

20.Tomczyszyn Marcin

21.Waligóra Wiktor

22.Wieja Antoni

23.Wilk Magdalena

24.Woźniak Aleksandra

25.Zając Judyta

 

Grupa IV ur.2010-2011

 

1. Bednarek Dominik  

2. Bogaliński Mikołaj  

3 Deskler Magdalena  

4 Dziergas Dominik  

5 Filipowicz Oskar  

6 Filipek Amelia  

7 Hajdasz Aleksandra  

8 Koczut Adam        

9  Kunicka Gloria   

10 Miarka Marcin  

11 Mazurek Kamil  

12 Mitera Klaudia       

13 Poźniak Liliana  

14 Przypis Weronika  

15 Rzepiak Barbara  

16 Raniszewski Oliwier  

17 Sanak Wojciech  

18 Sługocki Mikołaj  

19.Szeptycka Lena  

20 Szczygieł Sebastian  

21 Węgrzyn Julia  

22 Wiessala Thomas  

23 Wojna Weronika  

24 Zarusiński Maksymilian   


 


 

       

 

 

 

 

 


 


  

 

 


 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma